Technologie

  • lekka konstrukcja stalowa
  • możliwość demontażu obiektu i przeniesienia w inne miejsce
  • szybki montaż i demontaż
  • konstrukcja nie wymaga fundamentów
  • krótki czas wykonania
  • pełna odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem
  • duża powierzchnia wolna, bez podpór wewnętrznych
  • możliwość połączenia z istniejącymi budynkami
  • możliwość izolacji cieplnej magazynu, zainstalowania ogrzewania, oraz urządzeń pochłaniających wilgoć.

SYSTEMY FUNDAMENTOWANIA

Opiera się na stalowych  kotwach gruntowych, wbijanych, a następnie rozwieranych.

Taka technologia powoduje obniżenie kosztów. Poprzez brak fundamentów, pomaga też w  krótkim czasie montażu.
Całkowity okres realizacji : 4-6 dni dla magazynu o powierzchni 200 – 400 m2

ŚCIANKA
OPOROWA

Magazynowanie materiałów sypkich (np. sól drogowa) w magazynach InterHal możliwe jest dzięki montażowi ścianek oporowych w konstrukcji stalowo-drewnianej,  odpornej na uderzenia sprzętem (ładowarka itp.).
Lekka modułowa konstrukcja ścianek umożliwia elastyczną zabudowę i ewentualne zmiany funkcjonalne magazynu.

Normy

Standardowo nasze obiekty odpowiadają wymogom Polskich Norm w zakresie obciążeń klimatycznych, spełnić mogą również specyficzne normy obciążeń (ponad 3kN/m2 pokrycia), jak również mniejsze wymogi dla obiektów tymczasowych.

Dla zmniejszenia kosztów realizacji posadowienie odbywa się za pomocą kotew gruntowych.

Minimalizacja zakresu formalnego inwestycji

Hala namiotowa, na 30 dni przed inwestycją, może zostać zgłoszona w lokalnym wydziale architektury jako obiekt tymczasowy (na 120dni), a tym czasie można uzyskać pozwolenie na budowę.

Pozwala to na szybkie rozpoczęcie inwestycji zgodnie z dużymi możliwościami produkcyjnymi INTERHAL, bez ryzyka przesunięcia terminów w związku z czynnikami formalno-prawnymi.

Firma INTERHAL ma w swojej ofercie zarówno magazyny małej pojemności ( kilkaset ton ) jak i magazyny dużej pojemności ( do kilkudziesięciu tysięcy ton ). Pojemność magazynu jest prawie nieograniczona, czynnikiem limitującym jest tylko wielkość działki.